Tips för att lägga plattor själv

En vanlig fråga som våra kunder ställer till oss är om man behöver anlita professionell hjälp eller om man lika gärna kan lägga plattor själv. Detta är givetvis något som bör göras innan man fäster kakeldekor på plats, vilket man mycket väl kan göra själv. Men för att fixa till grunden och sedan lägga plattorna rekommenderar vi faktiskt att du tar hjälp av en kunnig och seriös hantverkare som har gjort det förr och som vet hur det ska göras.

Det ska samtidigt sägas att det går att göra själv, särskilt för den som har någon form av grundläggande kunskaper kring hur detta ska gå till. För att göra det själv kan man dessutom kontakta en firma som sysslar med maskinuthyrning där du bor till exempel maskinuthyrning stockholm eller någon annan stad.

En annan sak som är viktig att tänka på i sådana fall är att göra ett ordentligt underarbete. Det är viktigt att kakelplattorna sitter precis som de ska och detta bygger på att underarbetet är väl utfört. Om man slarvar med denna del av processen finns risken att kaklet hamnar snett och vint och detta är givetvis något som man i sådana fall kommer att ångra bittert. Särskilt om det ser så illa ut att hela arbetet måste göras om. Det kostar både tid och pengar, så se till att lägga tid och energi på att få detta rätt från början.

En annan sak som är väldigt viktig när man lägger plattorna själv är att vara noggrann och använda såväl linjal som vattenpass. Det är väldigt lätt hänt att något hamnar snett annars, så när det gäller dessa precisionsarbeten är det väldigt viktigt att ha rätt verktyg.

Sist men inte minst är det väldigt viktigt att ha en plan och en ritning klar redan på förhand. Då kan man enkelt under arbetets gång se över hur arbetet fortskrider, det vill säga om man gör rätt enligt planen eller om man har hamnat snett någonstans. Detta är sedan något som verkligen underlättar ju längre fram i processen man kommer.